ترجمه انجیل

بازدیدها: 39

انجیل‌های چهارگانه

انجیل گوتنبرگ که در کتابخانه کنگره آمریکا نگهداری می‌شود.

واژه «انجیل» هم بر کل کتاب «عهد جدید» و هم بر چهار بخش ابتدایی کتاب یعنی زندگی‌نامه‌های مسیح، اطلاق می‌شود. چهار انجیل در واقع چهار روایت از زندگی عیسی مسیح است. دارای قسمت‌های مشترک بسیاری هستند اما تفاوت‌هایی نیز دارند. مسیحیان این چهار کتاب را «مانند چهار تصویر از مسیح ولی از زوایای مختلف» توصیف می‌کنند.

اِنجیل، (عربی شده واژهٔ یونانی εὐαγγέλιον «اِئوانگِلیون» euangelion) به معنای خبر خوش یا مژده، نام دیگر مجموعه متون «عهد جدید» است. اکثر قریب به اتفاق مسیحیان انجیل (عهد جدید) را به عنوان کتاب دینی خود و کلام خداوند قبول دارند و مطالعه می‌کنند.

پیام مدیریت سایت:

چقدر قافلند کسانی که بدون اطلاع از دیگر ادیان ، و بر دین میراثی خود تعصب دارند/ بیایید کلیه ادیان را بشناسیم و بعد دین درست را انتخاب کنیم و میراث بر دین پدری نباشیم.
در نهایت شاید به تکمیل بودن انسانیت و برتری آن به تمام ادیان برسیم.
چرا که انسان از بدو تولد کامل آفریده شده و قدرت آفرینش و نیروی خدایی دارد

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

19-

20-

21-

22-

23-

24-

25-

26-

27-

28-

26/08/2019

ترجمه انجیل

بازدیدها: 39انجیل‌های چهارگانه انجیل گوتنبرگ که در کتابخانه کنگره آمریکا نگهداری می‌شود. واژه «انجیل» هم بر کل کتاب «عهد جدید» و هم بر چهار بخش ابتدایی […]
error: Content is protected !!