ماشین آلات و خطوط کارکرده

دستگاه های فروشی موجود در واحد تولید آبمعدنی
1. ازن ژنراتور 40 گرم ازنیا سوئیسی 54 میلیون تومان
2. جت پرینتر متیوس آمریکایی با صفحه تاچ 5 خط 24 میلیون تومان
3. جت پرینتر مطسا با یک عدد هد یدکی نو 10 میلیون تومان
4. شرینک پک تمام اتوماتیک با ظرفیت 12 بسته در دقیقه قیمت 20 میلیون تومان
5.شرینک پک تمام اتوماتیک با ظرفیت 14 بسته در دقیقه قیمت 22 میلیون تومان
6. شرینک شیرزاد طرح اورلب خطی قیمت 33 میلیون تومان
7. ردیف کن بطری تمام استیل با ظرفیت 5000 بطری 62 میلیون تومان
8. شستشوی بطری 18 نازله قیمت 11 میلیون تومان
9. با کن اتوماتیک hz-3000 چهار کویته ظرفیت 3000 بطری در ساعت قیمت 144 میلیون تومان
10. بادکن نیمه اتوماتیک مگا مدل mg-sa4 با ظرفیت 3000 بطری در ساعت قیمت 108 میلیون تومان