بازدیدها: 671

my site: www.solidwork.ir
web mail: info@solidwork.ir
Email:www.solidwork@yahoo.com
Gmail:solidwork.ir@Gmail.com
solidwork@info.com

دفترمرکزی: مشهد- شهرک صنعتی توس- فاز ۲- دانش ۱۰- پلاک ۸۱۹

شماره تماس: ۰۹۱۵۸۱۰۰۶۴۰

شماره تماس: ۰۵۱۳۶۵۷۷۵۸۴

 

برش لیزربرش لیزر قادر به از بین بردن فایند ماشینکاری در تولید می باشد ، بسیاری از مشتریان به منظور کم کردن هزینه های تولید خود از این روش استفاده می کنندکلمه لیزر در لاتین مختصر نام های ” تقویت نور توسط گسی تابش القایی ” است .چگونه یک لیزر کار می کند؟اصول اولیه تولید لیزربرخی از مواد وضعیت ناپایداری (مواد فعال) در نگهداری الکترون مدار های آخر خود دارند، سطوح انرژی الکترونهای این مواد در صورت دریافت انرژی جا به جا می شود. این جابجایی باعث آزاد شدن فوتون می گردد در صورتیکه تعداد این فوتون ها به حد کافی برسد، قدرت کافی برای انجام برشکاری را دارند.در عمل یک تیوب حاوی مواد فعال که می تواند در سه حالت جامد ، مایع و گاز باشد ، با استفاده از یک منبع پالس پر انرژی برانگیخته می شود. (در واقع ناپایداری در آن تشدید می شود) اتمهای برانگیخته درون تیوب در بین دو آینه که یکی حالت نیمه منعکس کننده (ُSemi reflecting mirror)  دارند و در طرفین محفظه  قرار گرفته اند ، رفت و برگشت می کند که این امر خود باعث تشدید انرژی اتمها می شود و در نهایت اتمهای پر انرژی از یکی از آینه های  نیمه منعکس کننده، خارج گشته که منجر به پیدایش لیزر می گرددبرخورد اشعه لیزر به سطح جامد بدلیل انرژی بالا آن ،  باعث تبدیل مستقیم جامد به  گاز (تصعید) می گردد و همین امر باعث کاهش منطقه متاثر از حرارت HAZ) ) و ایجاد خط برش صاف و بدون اعوجاج خواهد شد.

 اطلاعات تماس

 

error: Content is protected !!